HOTEL

Hotel Jelenovská se začal stavět počátkem roku 1984 a v průběhu tří let byl téměř dokončen.
Původní verze hotelu vypadala odlišně od té dnešní. Mělo se jednat o hotel ve tvaru hvězdy,
která měla být z každé strany zploštělá stejně, jako to dnes můžeme vidět pouze ze dvou stran.
Hotel byl původně plánovaný pro dvojnásobný počet hostů. Bohužel během stavby došlo
k rozsáhlému požáru, kterému větší část nově postaveného hotelu podlehla.

Za nynějšího majitele proběhla celá řada oprav (oprava obou bazénů, rekonstrukce wellness,
pokojů a společenských prostor).

JELENOVSKÁ A ZŠ PRO DĚTI

S hotelem spolupracuje organizace ZŠ PRO DĚTI od roku 2021. Pořádáme zde kurzy ZŠ Plavání,
ZŠ Lyžování a kurzy ZŠ Enviro. Školy si hotel ihned zamilovaly a je oblíbeným místem zejména
pro moravské a slezské klienty. Lyžařské kurzy zde organizujeme výhradně pro děti mladšího
školního věku za účelem absolvování prvotních základů lyžován, souvisejících vědomostí a
dovedností. Obrovskou výhodou je sjezdovka přímo pod hotelem. Výuka plavání v rámci kurzu
ZŠ Plavání probíhá ve 12 m dlouhém vyhřívaném bazénu uvnitř objektu. Kurzy plavání jsou na
tomto hotelu určeny pro děti od předškolního věku až pátou třídu ZŠ. Bazén je z didaktického
pohledu velmi příjemný a kompaktní. Nevzbuzuje v dětech stres a zároveň je dostatečně
dlouhý pro paralelní výuku dvou skupin dětí, tedy počtu 20 až 24 žáků. Doplňkový sportovní
program probíhá na venkovním hřišti vystavěném přímo v lese u hotelu. Mokrá varianta a
večerní programy mají široké možnosti v šesti multifunkčních místnostech uvnitř hotelu.

ZAJÍMAVOSTI

Prokletý bazén uprostřed lesa

Kromě venkovního a vnitřního bazénu, které jsou zde dnes, se v areálu dříve nacházel také bazén třetí. Tento bazén nikdy hotelu nepatřil, byl součástí pionýrského tábora. Jednalo se o ekologické koupaliště, které bylo napouštěno vodou z lesního potoka, takže voda byla celé léto ledová.

Dnes je již v dezolátním stavu, nicméně v lese jej stále najdete. Pokud se vydáte směrem od parkoviště, najdete zbytky ztrouchnivělých schodů. Asi po 30 metrech chůze odbočíte vpravo, kde se bazén nachází.

Tento bazén byl dříve dostupný i jako koupaliště pro obyvatele Valašských Klobouk. Celodenní vstup tehdy stál 5 Kč.

Výroba ledu

Kolem roku 1945, na tehdejší chatě na Jelenovské, si správce vyráběl led tím, že v mrazu kropil dřevěnou konstrukci. Na ní tak vyrůstaly krápníky, které se pak uložily ve sklípku a prosypávaly se pilinami. Tam se následně ukládalo maso a vše, co bylo potřeba chladit. Veškeré potřeby a potraviny si správce s manželkou vynášeli nahoru v batozích, protože cesta tam ještě nevedla.

MĚSTO

Valašské Klobouky leží v údolí říčky Brumovky na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severovýchodní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, vyhlášené v roce 1996 za biosférickou rezervaci UNESCA. V okolí města se nachází několik velmi cenných území s výskytem bělokarpatských orchidejí, například Dobšená, Bílé Potoky, Javorůvky nebo Ploščiny. Město je přirozeným spádovým centrem jižního Valašska.

Památky

 • farní kostel Povýšení svatého Kříže s gotickým jádrem ze 13. století, renesanční věží a barokním interiérem
 • budova Staré radnice je dnes sídlem muzea
 • mariánský sloup
 • Červený dům
 • dochovaný renesanční pranýř

HISTORIE OBCE

Z roku 1341 pochází první zmínka o obci Klobúk, založené Ješkem z Klobúku. Starý Klobúk
postavený kolem řeky ale sužovaly povodně, proto byl v roce 1356 založen výše na kopci Nový
Klobúk. Roku 1423 rozhodl král Zikmund o spojení Starého a Nového Klobúku a od té doby se
užívá v názvu množné číslo.

Za město v plném slova smyslu lze Klobouky považovat od poloviny 16. století. Město bylo
hospodářským, soudním i kulturním střediskem oblasti. Již v 16. století lze hovořit o
soukenickém charakteru města. Velké dodávky pro armádu na přelomu 18. a 19. století
přinesly dobu největšího rozkvětu klobouckého soukenictví. Soukenická tradice však nepřežila
druhou světovou válku. V 70. letech 19. století získaly Klobouky adjektivum Valašské, aby se
odlišily od Klobouků u Brna.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Obchody

 • Potraviny ENAPO (Masarykovo náměstí 186, 76601 Valašské Klobouky)
 • Lidl (Československé armády, 76601 Valašské Klobouky)

Nemocnice

 • Valašskokloboucká poliklinika (Krátká 798, 76601 Valašské Klobouky)
 • Krajská nemocnice T. Bati (Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín)

Lékarna

 • Lékárna U Radnice (Masarykovo náměstí 1057, 76601 Valašské Klobouky)

Pošta

 • Pošta Valašské Klobouky (Cyrilometodějská 772, 76601 Valašské Klobouky)

Čerpací stanice

 • EuroOil (Cyrilometodějská 666, 76601 Valašské Klobouky)

Cukrárna

 • Pekárna a cukrárna Merkur (Komenského 100, 76601 Valašské Klobouky)

Papírnictví

 • Kancelářské potřeby (Československé armády 188, 766 01 Valašské Klobouky)

HORY

V okolí se nachází řada velmi význačných přírodních lokalit, jako jsou Bílé Potoky, Javorůvky
nebo Ščúrnica. Na sever a západ od Valašských Klobouk se rozkládá pásmo Vizovické
vrchoviny.

K nejvzácnějším lokalitám patří přírodní rezervace Bílé Potoky. Jde o dochovanou původní
bělokarpatskou louku s vápenatými pramenními vývěry a četnými pseudokrasovými jevy.
Vzácnou květenu zastupuje tořič čmelákovitý.

Přírodní rezervace Javorůvky okouzlí návštěvníky řadou skrytých studánek, ale také vzácnou
květenou, zvláště orchidejovitými rostlinami.

Přírodní památka Dobšena je krásná květnatá louka. Nabízí výhled na nejvyšší vrchol Bílých
Karpat a vyskytuje se zde řada chráněných rostlin, ale také dříve velmi hojný jalovec. Nestátní
lesní Ščúrnica je 110 letý jedlobukový porost s přirozeným zmlazením. Les je ponechán
přirozenému vývoji.

POVĚSTI

Víte, proč se Klobouky jmenují Klobouky?

Klobúky už sú tu! Počátky Klobouk jsou ukryty v lesích brumovského panství plných zvěře.
Tamní páni se u ní během lovů rádi občerstvovali. A aby studánku s tou znamenitou vodou
snáze našli, označili si ji holí, na niž zavěsili klobouk. Osada, která v těch místech záhy vznikla,
dostala podle tohoto klobouku své jméno, říká pověst. Na místě studánky je dnes kašna. A
také se vypráví, že všichni muži z nově vznik obce klobouky nosili, což v sousedních obcích
nebylo zvykem.

A jak vznikala Jelenovská?

Kdysi byl ve zdejším kraji na lovu jelenů kralevic se svou milou. Dívka spadla z koně a zabila se.
Když kralevic uslyšel její zoufalý výkřik, zkameněl úzkostí. Jejich blízcí je nikdy nenašli. Nad těly
milenců se časem navršily mohutné mohyly, kterým lidé později začali říkat Královec a
Jeleňovská. A namísto slz mezi těly milenců, protéká mezi kopci říčka Broumovka.

Původ názvu Krkonoše

Valašsko je hornatý kraj s málo úrodnou půdou. Na svazích Beskyd se odjakživa chovaly ovce,
pěstovaly brambory, pohanka a trnky na slivovici. Z nich se pak vařila a dodnes i vaří tradiční
jídla.

Pro Valašsko jsou typické různé varianty jídel se zelím. Nejznámější je kyselice, hustá polévka
z kysaného zelí, smetany, brambor, někdy obohacená i o klobásy. Obliba všech těchto
krajových pokrmů stále roste. Mezi velmi oblíbená jídla patří i halušky.

Krakonoš

Frgál patří společně se slivovicí či polévkou kyselicí k nejtypičtějším krajovým specialitám na
Valašsku. Tento unikání pekařský výrobek nemá v okolních zemích obdoby, zato má mnoho
podob.

VÝLETY

 • Horský hotel Jelenovská -> 5,9 km, 2.50 hod. –> Rozhledna Královec
 • Horský hotel Jelenovská -> 5 km, 1.20 hod. -> Hrad Brumov
 • Horský hotel Jelenovská -> 3,3 km, 54 min –> Valašské Klobouky
 • Horský hotel Jelenovská -> 1,3 km, 23 min –> Hložecká kaple (překrásný západ slunce)