HOTEL

Historie budovy s číslem popisným 28 sahá až do přelomu 16. a 17. století. V minulosti měla budova mnoho názvů: Taraškovský mlýn, dle prvního doloženého majitele Daniel Taraška, Roušarův mlýn a nyní Na pile, nebo chcete-li Roušarka. 

Objekt začal sloužit jako hotel v prosinci 2019 po celkové rekonstrukci. Předtím zde byly bytové jednotky. Aktuálně je k dispozici 12 pokojů s 50 lůžky. V současnosti je majitelem město Sušice. Budova se nachází v chráněné památkové zóně.

SUŠICE A ZŠ PRO DĚTI

Partnerství s městem Sušice započalo v roce 2018 v rámci kurzů ZŠ Plavání. Původně byly školy ubytované provizorně v Hotelu Fuferna a čekalo se na dostavbu nového hotelu uvnitř areálu. Od roku 2019, kdy byla dokončena zmíněná rekonstrukce objektu na moderní hotel, patří sušické kurzy mezi naše nejoblíbenější. Výuka plavání probíhá v krásném, nově zrekonstruovaném bazénu, který je přímo vedle objektu Roušarka. Bazén má rozměry 25 m x 12 m. Větší část výuky se odehrává na šířku, takže i pro slabší plavce v příjemném a v rámci adaptace na vodní prostředí přívětivém rozměru. Objekt budovy dále disponuje vířivkou, moderními atrakcemi –  tobogánem zpestřeném o světelné efekty, hydromasážními tryskami, zábavním bazénkem, vodní houpačkou a proudem divoké řeky. Všechny tyto atrakce jsou k využití pro závěrečné části našich hodin. Pro doprovod po dohodě i v průběhu plaveckých lekcí.

Pro doplňkové aktivity jsou k dispozici široké možnosti sportcentra, okolní parky, hřiště či naučná stezka, kterou využíváme například pro námi vytvořenou a dětmi velmi oblíbenou bojovku.

MĚSTO

Město Sušice je se svými více než 11 tisíci obyvateli největším sídlem regionu a přirozeným správním, kulturním a společenským centrem. Leží v údolí na obou březích Otavy a říká se mu Brána Šumavy.

OKOLÍ

 • Sušická pavučina – provede pěšího turistu bezprostředním okolím města
 • Muzeum Šumavy a sušický mechanický betlém
 • Offpark outdoorové centrum
 • Dětské hřiště na ostrově Santos
 • Letní koupaliště Sušice

HISTORIE OBCE

Někdy na přelomu doby halštatské a laténské v 5. století př. n. l. byla oblast obydlena Kelty. Zanechali po sobě mimo jiné Hradiště na Sedle. Město Sušice bylo původně pravěkou osadou rýžovníků zlata, která vznikla při obchodní stezce do Bavor na soutoku řek Otavy a Roušarky. Osada byla založena patrně kolem roku 790 n. l. První písemné zmínky pocházejí až z roku 1233.
Středověké osídlení v oblasti dnešní Sušice bylo spojeno s rýžováním zlata. V 1. polovině 19. století se zde začal objevovat průmysl – hlavně dřevozpracující, papírenský a strojírenský.

PAMÁTKY

Centrum města je městskou památkovou zónou:

 • Kostel sv. Václava, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel svatého Felixe
 • Kapucínský klášter
 • Pivovar – 12. září 2014 byl v Sušici otevřen pivovar „U Švelchů“, který vaří pivo Sušičák
 • Hospoda Bouchalka
 • Vodní mlýn
 • Starý a nový židovský hřbitov
 • Kašna na náměstí Svobody
 • Děkanství, muzeum na náměstí Svobody

OKOLÍ

 • Sušická pavučina – provede pěšího turistu bezprostředním okolím města
 • Muzeum Šumavy a sušický mechanický betlém
 • Offpark outdoorové centrum
 • Dětské hřiště na ostrově Santos
 • Letní koupaliště Sušice
 • Zimní stadion

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Obchody

 • Tesco (Hrádecká ul.); 2× Albert (Hrádecká ul., T.G.Masaryka), JIP (Hrádecká ul.); Lidl (Hrádecká ul.); Penny Market (Nádražní ul.); 4× Coop (nám. Svobody, Lerchova ul., Smetanova ul., Nádražní ul.)
 • Aster Pharma (Náměstí svobody 1, Pravdova 1077, Americké armády 74) Lékárna

Nemocnice

 • Sušická nemocnice (Chmelenská 117)
 • Česká pošta (Havlíčkova 16, Pravdova 1274, Nádražní 678, Nová 252) Pošta
 • Cukrárna Fialka (Náměstí svobody 51), Café LÁmour (Nábřeží Karla Houry 180) Cukrárna
 • Papírnictí (Náměstí svobody 33) Papírnictví
 • Shell (Hradecká 379), Kralupol (Volšovská 1228) Čerpací stanice

PŘÍRODA

Region Šumava se rozkládá v horské oblasti severozápadní Šumavy na ploše 711,41 km2. Od Hamrů po Borová Lada sousedí v délce cca. 70 km s Bavorským lesem. Na území Šumavy se nachází Národní park Šumava, který společně s Národním parkem Bavorský les tvoří největší plošně chráněné území ve střední Evropě. 

Nejvyšší vrchol Šumavy na území ČR je Plechý (1378 m n. m.). Absolutně nejvyšší horou Šumavy je však Velký Javor (1456 m n. m.), který leží v Německu 4 km od státní hranice.

Chráněná území Šumavy prezentují typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií.

Národní park Šumava zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu s celosvětovým posláním národních parků, a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti. Na území Šumavy se vyskytuje celá řada významných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Tato druhová pestrost je umožněna širokým spektrem nejrůznějších stanovišť: od údolních niv až po horské smrčiny.

ZAJÍMAVOSTI

Známá byla výroba sirek firmou SOLO Sušice, která byla ovšem roku 2008 ukončena.

POVĚSTI

Po městě často běhal duch rytíře z Rumelskirchenu a děsil měšťany výkřiky: „Hoří!“ Jednou mu statečný zvoník sebral pohřební rubáš a utekl před ním na kostelní věž. Rytíř ho pronásledoval, protože se bez pláště nemohl vrátit do hrobu. Když už zvoníka téměř dostihl, ten ze zoufalství zazvonil na poplach. Rytíř se při tomto zvuku rozpadl v prach. Zvoník pak dostal od městské rady bohatou odměnu.

JÍDLO

Šumava je kraj knedlíků

 • sklářské knedlíky, které jsou založeny na bramborovém základu, do něhož se přidává slanina nebo škvarky, ale zejména zakysané zelí
 • kynuté knedlíky plněné ovocem nebo tvarohem, škubánky a šlejšky, které se dělají jak na sladko, tak i na slano

VÝLETY

 • Roušarka -> 13,5 km, 3.50 hod. -> zřícenina Rabí
 • Roušarka -> 7,5 km, 2.22 hod. -> Petrovice u Sušice (Zámek Kněžice) 
 • Roušarka -> 3.7 km, 1,40 hod. -> rozhledna Svatobor 
 • Roušarka -> 2.7 km, 1,07 hod. -> vyhlídka Krásná 
 • Roušarka -> 1.6 km, 35 min -> Kaple Anděla Strážce 
 • Roušarka -> 600 m, 10 min -> centrum města Sušice