Škola v přírodě s plaváním

Organizace plaveckých kurzů pro školy

Škola v přírodě s plaváním pro školy jako povinná školní výuka plavání. Organizujeme plavecké kurzy pro děti formou školy v přírodě či školních výletů. Pořádáme plavecké tábory i v Praze.

škola v přírodě s plaváním ZŠ Enviro.
Školní plavecká výuka

Škola v přírodě s plaváním

Pořádáme unikátní formu školy v přírodě s plaváním, díky níž školy splní polovinu z povinné plavecké výuky na prvním stupni. Škola v přírodě s plaváním neboli Školní kurz ZŠ Plavání má oproti standardní plavecké výuce na bazénu mnoho výhod.

Díky mnohaletým lektorským a trenérským zkušenostem z České republiky i zahraničí se nám podařilo vytvořit unikátní metodiku výuky plavání pro žáky prvního stupně základní školy. S využitím nových pedagogických metod i osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých způsobů.

Kurzy plavání pro školy i veřejnost. Jsme organizace věnující se pořádání školních í mimoškolních plaveckých kurzů se sportovním a zábavním programem určených dětem školního věku.

Proč plavat

Plavání nelze vnímat jen jako zdravý sport, ale zejména jako nutnou dovednost. Státy, které zavedly povinnou výuku plavání se tímto krokem mj. snaží řešit problematiku tonutí dětí, které je vzhledem k často velkému množství nezajištěných vodních ploch skutečným problémem.

V ČR podle ČSÚ dochází ročně k 180-220 utonutí, z čehož zhruba desetinu tvoří děti do 15-ti let. Plavání je tedy v tomto kontextu nutno vnímat jako skutečně životní dovednost.

Proč jet na školu v přírodě s plaváním?

 • Kurzy ZŠ Plavání projdou ročně tisíce žáků a jsme tak momentálně největší plaveckou školou v ČR.
 • Naši klienti jsou s námi spokojení a máme takřka stoprocentní návratnost škol.
 • Máme četné zkušenosti s pořádáním různorodých dětských sportovních i zábavních akcí a vedením dětských skupin. Jen našich Letních kempů se tento rok zúčastnilo přes dva tisíce žáků.
 • Forma intenzivního týdenního plaveckého kurzu pomáhá ředitelům škol vyřešit povinnou plaveckou výuku bez každotýdenní organizace autobusu, personálu apod. a navíc šetří čas, který lze místo přejezdů do bazénu věnovat výuce.
 • Organizace školy v přírodě pod naším vedením umožňuje učitelům alespoň na chvíli si během školního roku vydechnout. Zároveň ovšem učitele ve vybraných hodinách zapojujeme a tmelíme celý kolektiv, jich nevyjímaje.
 • Intenzivní forma plaveckého výcviku je pro danou věkovou kategorii prokazatelně vhodnější a děti dosahují po absolvování kurzu v průměru lepší úrovně dovedností než u průběžné formy plavání.
 • Formát školy v přírodě s plaváním a veškeré aktivity na kurzu umožňují navázat instruktorovi důvěrnější vztah se svěřencem, díky čemuž dochází k rychlejšímu osvojování dovedností a včasnějšímu odbourání strachu z vody.
 • Kurz je zaměřen kromě výuky plavání na všeobecný pohybový rozvoj dítěte a vytvoření předpokladu k trvale udržitelnému pozitivnímu vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám.
 • Doplňkový sportovní program probíhá, pokud to jde, vždy venku, na čerstvém horském vzduchu.
 • Mimo rozvoj pohybových dovedností klademe důraz také na poznávání zdejší přírody a všech jejích mechanismů. Usilujeme o zlepšování úrovně vzdělanosti dětí v oblasti životního prostředí a nutnosti ochrany přírody.
 • Díky umístění našich lokalit mohou rodiče žádat o příspěvek na ozdravný pobyt.
 • Spojením školy v přírodě a povinného plavání snižujeme náklady rodičům i školám.
 • Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu.
 • Zásluhou pestrého sportovního i mimo sportovního programu odjíždí děti se zážitky, na které dlouho a rády vzpomínají.
skok-do-vody.png

Plavání v Praze

Pro veřejnost pořádáme příměstské tábory s plaváním a to hned na několika bazénech v Praze. Příměstských táborů se lze zúčastnit v letních měsících v rámci Letních plaveckých příměstských táborů anebo v průběhu roku v rámci tzv. Víkendových příměstských táborů s plaváním.
Marcel-maskot-ZS-Vylety-140x243
snorchl-01.png

Pro koho jsou kurzy určené?

Škola v přírodě, Letní příměstský tábor i Víkendový příměstský tábor jsou určeny pro všechny děti ve věku 5-13 let. Kromě fyzických aktivit na děti čeká kvalitní strava, pitný režim po celý den a pestrý doplňkový zábavní program.

Potřebujete organizaci dětí na škole v přírodě? Tady jste správně! Využijte naši organizaci ZŠ Plavání na výuku plavání dětí v rámci povinné plavecké výchovy v Praze a vyberte to nejlepší plavání pro vaše dítě.

Co se děti na škole v přírodě naučí
Školní plavecký kurz si klade za cíl osvojení plaveckých dovedností a rozvoj schopností
ploutve-01.png

Plavání s pomůckami i bez nich

plavec.png

Zvládnutí základních plaveckých způsobů znak, prsa, kraul, motýlek

kruh-01.png

Základy první pomoci a vodní záchrany

skok-do-vody.png

Skoky do vody

snorchl-01.png

Základy potápění

vysvedceni.png

Kurz je zakončen předáním mokrého vysvědčení pro každého účastníka