Pobytové EVP pro vzdělavatele ZŠ Enviro

Jedná se o třídenní pobytovou aktivitu zaměřenou na studenty pedagogických škol a učitele základních škol. Každý z kurzů je určen pro patnácti člennou skupinu a je odborně veden našimi lektory.

Program přináší rozšíření obecných environmentálních znalostí studentů a pedagogů základních škol a možnosti nového způsobu předávání těchto znalostí dětem. Moderní doba s sebou nese nové potřeby agregovat vědomosti a reagovat na nové výzvy ve vztahu k životnímu prostředí a přírodě. Program se inspiruje principy globální výchovy a nabízí osvojení nového komplexního přístupu k otázkám ochrany přírody ve vztahu k moderní společnosti a individualizovanému jedinci v ní.

Hlavní cíl projektu je dodat mladé generaci nové úhly pohledu na život v moderní společnosti a motivaci, jak se stát aktivním a odpovědným světoobčanem se vztahem k ochraně životního prostředí. Chceme ukázat, že chránit přírodu může každý svými každodenními rozhodnutími, ale i aktivní občanskou angažovaností. S účastníky bychom rádi na partnerské bázi probírali způsob prezentace environmentálních témat, ale také je inspirovali ve způsobu komunikace těchto témat hravou a zábavnou formou při vzdělávání dětí a mládeže.

Projekt má svou teoretickou i praktickou část, která umožní účastníkům vstřebat nové informace v rámci kolektivu na čerstvém horském vzduchu a společně sdílet své poznatky a aplikaci do praxe. Odbornými garanty jsou Mgr. Alena Bendová, jež se aktivně zabývá přímou ochranou životního prostředí pod hlavičkou české neziskové organizace Prales dětem, je garantem programů ZŠ Enviro v ZŠ PRO DĚTI, z.s. a vystudovala magisterský studijní obor Sociální a kulturní ekologie (FHS UK) a chovatel, ochránce přírody, cestovatel a dlouholetý zaměstnanec ZOO Praha a lektor DDM Praha 7 Jakub Radoš.

Program je naplánován v rozsahu 12 akcí v průběhu uvedeného realizačního období. Místo realizace jsou Krušné hory, lokalita z pohledu ekologie a ochrany životního prostředí tolik příznačná.

Program bude pro své účastníky kompletně hrazený, včetně ubytování a stravy, jeho absolventi obdrží certifikát o absolvování.

 

Kontaktní formulář