Příměstské tábory ZŠ Enviro

Pořádáním Příměstských táborů ZŠ Enviro zaměřenými na problematiku EVVO bychom rádi navázali na spolupořádaní úspěšných Letních kempů Airforce s environmentální, sportovní a hudební tématikou.

Příměstské tábory ZŠ Enviro jsou určeny dětem prvního a druhého stupně základních škol.

Cílem Příměstských táborů ZŠ Enviro je prohloubení informací v oblasti environmentálních témat a seznámení dětí s možnostmi ochrany přírody. Máme snahu předávat informace hravou a zábavnou formou a vést děti k uchopení vlastní role v moderní společnosti. Chceme ukázat, že chránit přírodu může každý svými každodenními rozhodnutími. Součástí akce bude taktéž přírodovědný program „Havěti naproti,“ celkem tříhodinový blok zaměřený na živočišnou droboť z říše hmyzu. V této části se děti setkají s nejrůznější drobnou havětí a dozví se mnoho zajímavostí o hmyzí říši a její nezastupitelné úloze na Zemi.

Akce zahrnuje oběd, dvě svačiny a pitný režim. Jako zázemí pro konání táborů budou využity učebny či tělocvičny partnerských základních škol, pro outdoorové aktivity pak bude využíváno zejména místní zelené okolí.

Odbornými garanty jsou Mgr. Alena Bendová, jež se aktivně zabývá přímou ochranou životního prostředí pod hlavičkou české neziskové organizace Prales dětem, je garantem programů ZŠ Enviro v ZŠ PRO DĚTI, z.s. a vystudovala magisterský studijní obor Sociální a kulturní ekologie (FHS UK) a chovatel, ochránce přírody, cestovatel a dlouholetý zaměstnanec ZOO Praha a lektor DDM Praha 7 Jakub Radoš.

 

Seznam termínů

Informace o kurzech ZŠ Enviro

Zde si můžete zobrazit detailní informace o kurzech a odpovědi na časté dotazy.